אוקטובר 2010

מחר יתקיים יום עיון בנושא נאמנויות.

יום העיון יונחה על ידי יו״ר ועדת נאמנויות עו״ד שירה שיין־פריד, שתרצה על הקמת נאמנות וניהול נכסי הנאמנות.

עו״ד עקיבא לקמר – ירצה על היחס שבין חוק הנאמנות לבין חוק הירושה,

עו״ד חגי אלמייקס – ירצה על שימוש בנאמנויות לצורכי השקעה במדינות שאיתן כרתה ישראל אמנה למניעת כפל מס,

עו"ד אריה ליבוביץ , סגן יו"ר ועדת נאמנויות, ירצה על השתלבות הישות הנאמנותית במרחב המס הבינלאומי.