אוגוסט 2011

מיכאל שיין ושות מוביל בנאמנויות

משרד עורכי הדין מיכאל שיין ושות׳ – נאמנויות
משרד עורכי דין שיין ושות/ המתמחה בניהול
נאמנויות עבור יחידים ותאגידים
בינלאומיים, זכה בתואר הפירמה
הישראלית בתחום הנאמנויות

 לשנת 2011 בדירוג –
Corporate
Intl Magazine Global Award

במשרד 14 עורכי דין
ומומחי מס והשנה עברה הפירמה
לאזור התעשייה בהרצליה.

מיכאל שיין ושו׳ת והמשרדים הוותיקים הבכירים בארץ בנדל״ן, נאמנויות, מיסוי ועזבונות.