מרץ 2011

מובילה בנאמנויות

פרסום מעיתון ״The Marker"

עו"ד שירה שיין (פריד) ממשרד מיכאל שיין ושות', המתמחה בניהול נאמנויות עבור תאגידים בינלאומיים, נכנסה למשבצת המיסוי ברשימת 100 עורכי הדין המובילים של המגזין היוקר "Lawyer Monthly Magazine" הודות להתמחותה בתחום הנאמנויות בישראל ובחו"ל.